Czakry, ich specyfika i różnorodnośćPosługując się najprostszą i najmniej skomplikowaną definicją wykorzystywaną najczęściej do tego, aby wytłumaczyć laikowi, czym są czakry, można je nazwać w skrócie specjalnymi miejscami w ludzkim ciele, gdzie gromadzi się energia. Ich rola w życiu człowieka sprowadza się do przenoszenia i wykorzystywania tej energii – raz ze świata duchowego na materialny, raz z materialnego na duchowy.W zależności od konkretnej nauki, wierzenia czy systemu medytacyjnego, można wyróżnić od kilku do nawet kilkunastu różnych czakr, z czego większość się wzajemnie pokrywa. 

Chodzi tu przede wszystkim o takie czakry jak sakralna, podstawy czy trzeciego oka, ale również korony oraz gardła. 

O ich unikalności świadczy fakt, że każda kumuluje i łączy energię odpowiedzialną za przeróżne aspekty ludzkiego życia, umiejętności, emocji oraz doświadczeń i uzdolnień. 

Każdą z czakr można i należy rozwijać, jednak trzeba to robić w pełni świadomie – nieudolnie przeprowadzony proces rozwoju może się skończyć zupełnie odmiennie od założonych efektów.Komentarze

Popularne posty